తెలుగు » లిథువానియన్   సముచ్చయం 2


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

+ 95 [devyniasdešimt penki]

+ Jungtukai 2

95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

95 [devyniasdešimt penki]

Jungtukai 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? Nu- k--- j- n--------? +
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? Nu- s--- v-------? +
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Ji n-------- n-- t---- k-- i-------. +
   
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Nu- t-- k-- i-------- j- n--------. +
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు Nu- t---- k-- j-- v----- k--- p------- j-- y-- l-------. +
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు Nu- t---- k-- j-- t--- v----- i---- j-- t-- r----------. +
   
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? Ka-- j- s-------? +
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? Ke------ m---? +
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే Ta--- k-- v------ / v--------- a----------. +
   
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది Ji s-------- k-- v------ / v--------- a----------. +
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది Ji ž---- t---------- l-------- /, k-- l-----. +
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది Ru------ p------- j- k------- m------. +
   
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను (A-) n---- n------- k-- / j-- n------ a-----. +
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు (A-) n---- n---------- k-- / j-- t--- g------ g---- m-----. +
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను (A-) n---- n---------- k-- / j-- / t---- s---- / s-------. +
   
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము (M--) v--------- t----- j-- l--. +
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం (M--) k--------- a----- p------- j-- l-------- l---------. +
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం (M--) p------- v------- j-- j-- g---- n-------. +