తెలుగు » లిథువానియన్   సముచ్చయం 2


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

95 [devyniasdešimt penki]

Jungtukai 2

95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

95 [devyniasdešimt penki]

Jungtukai 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? Nu- k--- j- n--------?
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? Nu- s--- v-------?
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Ji n-------- n-- t---- k-- i-------.
   
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Nu- t---- k-- i-------- j- n--------.
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు Nu- t---- k-- v----- k--- p------- j-- y-- l-------.
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు Nu- t---- k-- t--- v----- j-- i---- t-- r----------.
   
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? Ka-- j- s------- / s-------?
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? Ke------ m---?
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే Ta--- k-- v------ / v------- / v--------- / a----------.
   
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది Ji s------- / s-------- k-- v------ / v------- / v--------- / a----------.
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది Ji ž---- t---------- l-------- /, k-- l-----.
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది Ru------ p------- j- k------- m------.
   
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను (A-) n---- n------- k-- / j-- / n--------- a-----.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు (A-) n---- n---------- k-- t--- g------ g---- m-----.
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను (A-) n---- n---------- k-- / j-- / t---- s---- / s-------.
   
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము (M--) v--------- t----- j-- l--.
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం (M--) k--------- a----- p------- j-- l-------- / i------- l---------.
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం (M--) p------- v------- j-- j-- g---- n-------.