తెలుగు » లిథువానియన్   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

+ 97 [devyniasdešimt septyni]

+ Jungtukai 4

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [devyniasdešimt septyni]

Jungtukai 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlietuvių
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు Ji- u------ n--- t----------- b--- į-------. +
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Ji- d-- p-------- n--- j-- b--- v---. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు Ji- n------- n--- m-- b----- s-------. +
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు Te---------- b--- į-------- n-------- / n-------- t- j-- u-----. +
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Ja- b--- v---- n-------- / n-------- t- j-- d-- p-------. +
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు (M--) b----- s-------- n-------- / n-------- t- j-- n------. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. No-- j-- n----- v--------- p---------- v------- a---------. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. No-- g---- y-- s----- j-- v------- g------. +
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. No-- j-- y-- g------ v------- d-------. +
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు Ji- n----- v--------- p---------- n-------- / n-------- t- j-- v------- a---------. +
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు Ga--- (y--) s----- n-------- / n-------- t- j-- v------- g------. +
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు Ji- (y--) g------ n-------- / n-------- t- j-- v------- d-------. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Ji n------ d----- n--- t--- d------. +
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Ji n---- p-- g-------- n--- j-- s-----. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది Ji p---- a---------- n--- n----- p-----. +
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Ji t--- d------- n-------- / n-------- t- j- n------ d----. +
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Ja- s------ n-------- / n-------- t- j- n---- p-- g-------. +
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది Ji n----- p------ n-------- / n-------- t- j- p---- a---------. +