తెలుగు » లాట్వియన్   రంగులు


14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [četrpadsmit]

Krāsas

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

-

14 [četrpadsmit]

Krāsas

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుlatviešu
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది Sn---- i- b----.
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు Sa--- i- d-------.
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది Ap------ i- o-----.
   
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది Ķi---- i- s------.
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది De----- i- z----.
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది Zā-- i- z---.
   
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది Ze-- i- b----.
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది Mā----- i- p-----.
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి Ri---- i- m-----.
   
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు Kā-- k---- i- s-----? B----.
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ Kā-- k---- i- s----? D-------.
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు Kā-- k---- i- a-------? O-----.
   
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు Kā-- k---- i- ķ-----? S------.
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం Kā-- k---- i- d------? Z---.
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ Kā-- k---- i- z---? Z---.
   
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు Kā-- k---- i- z---? B----.
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు Kā-- k---- i- m------? P-----.
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా Kā-- k---- i- r-----? M----.