తెలుగు » డచ్   పౌర రవాణా


36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [zesendertig]

Openbaar vervoer

36 [ముప్పై ఆరు]

పౌర రవాణా

-

36 [zesendertig]

Openbaar vervoer

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుNederlands
బస్ స్టాప్ ఎక్కడ? Wa-- i- d- b-------?
సిటీ సెంటర్ కి ఏ బస్ వెళ్తుంది? We--- b-- r---- e- n--- h-- c------?
నేను ఏ బస్ ఎక్కాలి? We--- b-- m--- i- n----?
   
నేను మారాలా? Mo-- i- o----------?
నేను ఎక్కడ మారాలి? Wa-- m--- i- o----------?
టికెట్ కి ఎంత ధర పట్టవచ్చు? Ho----- k--- e-- k------?
   
డౌన్ టౌన్ / సిటీ సెంటర్ కంటే ముందు ఎన్ని స్టాప్ లు ఉన్నాయి? Ho----- h----- z--- h-- n--- h-- c------?
మీరు ఇక్కడ దిగాలి U m--- h--- u---------.
మీరు వెనక వైపునుండి దిగాలి U m--- a-------- u---------.
   
నెక్స్ట్ ట్రైన్ 5 నిమిషాల్లో ఉంది De v------- m---- k--- o--- 5 m------.
నెక్స్ట్ ట్రాం 10 నిమిషాల్లో ఉంది De v------- t--- k--- o--- 10 m------.
నెక్స్ట్ బస్ 15 నిమిషాల్లో ఉంది De v------- b-- k--- o--- 15 m------.
   
ఆఖరి ట్రైన్ ఎప్పుడు ఉంది? Wa----- g--- d- l------ m----?
ఆఖరి ట్రాం ఎప్పుడు ఉంది? Wa----- g--- d- l------ t---?
ఆఖరి బస్ ఎప్పుడు ఉంది? Wa----- g--- d- l------ b--?
   
మీ వద్ద టికెట్ ఉందా? He--- u e-- k------?
టికెట్టా? - లేదు, నా వద్ద లేదు Ee- k------? – N--- i- h-- g--- k------.
ఐతే మీరు జరిమానా కట్టాలి Da- m--- u e-- b---- b------.