తెలుగు » డచ్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [zes]

Lezen en schrijven

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [zes]

Lezen en schrijven

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుNederlands
నేను చదువుతాను Ik l---.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Ik l--- e-- l-----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Ik l--- e-- w----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Ik l--- e-- z--.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Ik l--- e-- b----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Ik l--- e-- b---.
   
నేను చదువుతాను Ik l---.
నువ్వు చదువు Ji- l----.
అతను చదువుతాడు Hi- l----.
   
నేను వ్రాస్తాను Ik s------.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Ik s------ e-- l-----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Ik s------ e-- w----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Ik s------ e-- z--.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Ik s------ e-- b----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Ik s------ e-- b---.
   
నేను వ్రాస్తాను Ik s------.
నువ్వు వ్రాయి Ji- s-------.
అతను వ్రాస్తాడు Hi- s-------.