తెలుగు » డచ్   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [zesenzestig]

Possessief pronomen 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [zesenzestig]

Possessief pronomen 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుNederlands
నేను-నాది-నా ik – m--n
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు Ik v--- m--- s------ n---.
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు Ik v--- m--- t----------- n---.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ji- – j--- / je
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? He- j- j- s------ g-------?
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? He- j- j- t----------- g-------?
   
అతను-అతనిది hi- – z--n
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? We-- j- w--- z--- s------ i-?
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? We-- j- w--- z--- t----------- i-?
   
ఆమె-ఆమెది zi- – h--r
ఆమె డబ్బు పోయింది Ha-- g--- i- w--.
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది En h--- k----------- i- o-- w--.
   
మనము-మన wi- – o-s
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు On-- o-- i- z---.
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది On-- o-- i- g-----.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ju---- – j----e
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? Ki------- w--- i- j----- v----?
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? Ki------- w--- i- j----- m-----?