తెలుగు » Nynorsk   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trettifire]

På toget

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trettifire]

På toget

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుNynorsk
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Er d---- t---- t-- B-----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Nå- g-- t----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Nå- k--- t---- t-- B-----?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Ka- e- f- k--- f----- e- d- s----?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Eg t--- d---- e- p------ m--.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Eg t--- d- s-- p- p------ m--.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Ko- e- s--------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది So------- e- b------ i t----.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Og k--- e- m-------? – H---- f-----.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Ka- e- f- s--- n---?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Ka- e- f- s--- i m-----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Ka- e- f- s--- ø---?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Nå- e- v- f----- v-- g-----?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Ko- l---- t-- t---- t-- B-----?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Er t---- f-------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ha- d- n--- å l---?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Gå- d-- a- å f- n--- å e-- o- d----- h--?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Ka- d- v--- s---- o- v----- m-- k----- s--?