తెలుగు » Nynorsk   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [nittisju / sju og nitti]

Konjunksjonar 4

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [nittisju / sju og nitti]

Konjunksjonar 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుNynorsk
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు Ha- s---- s---- o- T--- s-- p-.
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Ha- v--- v------ e- s----- s---- o- d-- v-- s----.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు Ha- k-- i----- s---- o- v- h---- e- a-----.
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు TV-- s-- p-- m-- h-- s---- l------.
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు De- v-- s----- m-- h-- v--- v------ l------.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు Vi h---- e- a------ m-- h-- k-- i---- l------.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. Ha- k----- b-- s---- o- h-- i---- h-- f--------.
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. Sj--- o- v---- e- g----- k----- h-- f---.
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. Sj--- o- h-- e- f---- s----- h--.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు Ha- h-- i---- f--------. L------ k----- h-- b--.
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు Ve--- e- g----. L------ k----- h-- f-- f---.
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు Ha- e- f---. L------ s----- h--.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Ho f--- i---- a------ s---- o- h- h-- s------.
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Ho g-- i---- t-- l----- s---- o- h- h-- v----.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది Ho k----- b--- s---- o- h- i---- h-- p-----.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు Ho h-- s------. L------ f--- h- i---- a-----.
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు Ho h-- v----. L------ g-- h- i---- t-- l----.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది Ho h-- i---- p-----. L------ k----- h- b--.