తెలుగు » నార్వేయియన్   చిన్న సంభాషణ 1


20 [ఇరవై]

చిన్న సంభాషణ 1

-

+ 20 [tjue]

+ Småprat 1

20 [ఇరవై]

చిన్న సంభాషణ 1

-

20 [tjue]

Småprat 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
సౌకర్యవంతంగా కూర్చోండి! Sl- d-- n--! +
మీ ఇల్లే అని అనుకోండి! La- s-- o- d- v-- h-----! +
తాగడానికి ఏమి తీసుకుంటారు? Hv- v-- d- d-----? +
   
మీకు సంగీతం అంటే ఇష్టమేనా? Er d- g--- i m-----? +
నాకు సాంప్రదాయకమైన సంగీతం అంటే ఇష్టం Je- l---- k------- m-----. +
ఇవి నా సీడీ లు He- e- C---- m---. +
   
మీరు ఏదైనా సంగీత వాయిద్యాన్ని వాయిస్తారా? Sp----- d- e- i---------? +
ఇది నా గిటారు He- e- g------ m--. +
మీకు పాడటం అంటే ఇష్టమా? Li--- d- å s----? +
   
మీకు పిల్లలు ఉన్నారా? Ha- d- b---? +
మీ వద్ద కుక్క ఉందా? Ha- d- e- h---? +
మీ వద్ద పిల్లి ఉందా? Ha- d- e- k---? +
   
ఇవి నా పుస్తకాలు He- e- b----- m---. +
ప్రస్తుతం నేను ఈ పుస్తకాన్ని చదువుతున్నాను Je- h----- p- å l--- d---- b----. +
మీరు ఏమి చదవాలని అనుకుంటున్నారు? Hv- l---- d- å l---? +
   
మీకు గానసభలకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Li--- d- å g- p- k------? +
మీకు నాటకశాలకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Li--- d- å g- i t-------? +
మీకు సంగేతశాలకు వెళ్ళడం ఇష్టమేనా? Li--- d- å g- i o------? +