తెలుగు » నార్వేయియన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trettifire]

På toget

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trettifire]

På toget

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Er d---- t---- t-- B-----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Nå-/H------ t-- k----- t----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Nå-/H------ t-- a------- t---- i B-----?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Un------- k-- j-- f- k---- m-- f----?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Je- t--- d---- e- m-- p----.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Je- t--- d- s----- p- p------ m--.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Hv-- e- s---------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది So-------- e- b------ i t----.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Og h--- e- s----------? – H--- f----- i t----.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Ka- j-- f- s--- n---?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Ka- j-- f- s--- i m-----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Ka- j-- f- s--- ø-----?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Nå- e- v- f----- v-- g------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Hv-- l---- t-- t---- t-- B-----?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Er t---- f--------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ha- d- n-- å l---?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Gå- d-- a- å f- n-- m-- o- d----- h--?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Ka- d- v-------- v---- m-- k----- s--?