తెలుగు » నార్వేయియన్   అవసరం-కావాలి


69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

+ 69 [sekstini]

+ trenge – ville

69 [అరవై తొమ్మిది]

అవసరం-కావాలి

-

69 [sekstini]

trenge – ville

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
నాకు ఒక మంచం అవసరం Je- t------ e- s---. +
నేను పడుకోవాలి Je- v-- s---. +
ఇక్కడ మంచం ఉందా? Fi---- d-- e- s--- h--? +
   
నాకు ఒక ల్యాంప్ అవసరం Je- t------ e- l----. +
నేను చదువుకోవాలి Je- v-- l---. +
ఇక్కడ ల్యాంప్ ఉందా? Fi---- d-- e- l---- h--? +
   
నాకు ఒక టెలిఫోన్ అవసరం Je- t------ e- t------. +
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవాలి Je- v-- r----. +
ఇక్కడ టెలిఫోన్ ఉందా? Fi---- d-- e- t------ h--? +
   
నాకు ఒక కేమరా అవసరం Je- t------ e- k-----. +
నేను ఫొటోలు తీసుకోవాలి Je- v-- t- b-----. +
ఇక్కడ కేమరా ఉందా? Fi---- d-- e- k----- h--? +
   
నాకు ఒక కంప్యూటర్ అవసరం Je- t------ e- d---------. +
నేను ఒక ఈమెయిల్ పంపుకోవాలి Je- v-- s---- e- e----. +
ఇక్కడ కంప్యూటర్ ఉందా? Fi---- d-- e- d--------- h--? +
   
నాకు ఒక పెన్ అవసరం Je- t------ e- k-------. +
నేను ఏదో వ్రాసుకోవాలి Je- v-- s----- n--. +
ఇక్కడ ఒక పేపర్ మరియు ఒక పెన్ ఉన్నాయా? Fi---- d-- e- a-- o- e- k------- h--? +