తెలుగు » నార్వేయియన్   కారణాలు చెప్పడం 3


77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

+ 77 [syttisju]

+ begrunne noe 3

77 [డెబ్బై ఏడు]

కారణాలు చెప్పడం 3

-

77 [syttisju]

begrunne noe 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
మీరు కేక్ ఎందుకు తినడంలేదు? Hv----- s----- d- i--- b-------? +
నేను బరువు తగ్గాలి Je- m- s----- m--. +
నేను బరువు తగ్గాలి అందుకే నేను కేక్ తినడంలేదు Je- s----- d-- i--- f---- j-- m- s----- m--. +
   
మీరు బీర్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Hv----- d------ d- i--- ø-? +
నేను బండి ని నడపాలి Je- m- k----. +
నేను బండి ని నడపాలి అందుకే నేను బీర్ తాగడంలేదు Je- d------ (d--) i--- f---- j-- m- k----. +
   
మీరు కాఫీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Hv----- d------ d- i--- k-----? +
అది చల్లగా ఉంది De- e- k---. +
అది చల్లగా ఉంది అందుకే నేను కాఫీ తాగడంలేదు Je- d------ d-- i--- f---- d-- e- k---. +
   
మీరు టీ ఎందుకు తాగడంలేదు? Hv----- d------ d- i--- t---? +
నా వద్ద చక్కర లేదు Je- h-- i--- s-----. +
నా వద్ద చక్కర లేదు అందుకే నేను టీ తాగడంలేదు Je- d------ d-- i--- f---- j-- i--- h-- s-----. +
   
మీరు సూప్ ఎందుకు తాగడంలేదు? Hv----- s----- d- i--- s-----? +
నేను దాన్ని అడగలేదు Je- h-- i--- b------ d--. +
నేను దాన్ని అడగలేదు అందుకే నేను సూప్ తాగడంలేదు Je- s----- d-- i--- f---- j-- i--- h-- b------ d--. +
   
మీరు మాంసం ఎందుకు తినడంలేదు? Hv----- s----- d- i--- k------? +
నేను శాఖాహారిని Je- e- v-----------. +
నేను శాఖాహారిని కాబట్టి నేను మాంసం తినడంలేదు Je- s----- d-- i--- f---- j-- e- v-----------. +