తెలుగు » నార్వేయియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [nittito]

Bisetninger med at 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [nittito]

Bisetninger med at 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుnorsk
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది De- i-------- m-- a- d- s------.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది De- i-------- m-- a- d- d------ s- m-- ø-.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది De- i-------- m-- a- d- k----- s- s---.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది Je- t--- (a-) h-- t------ e- l---.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది Je- t--- (a-) h-- e- s--.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది Je- t--- (a-) h-- s---- n-.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Vi h---- (a-) h-- v-- g---- s-- m-- d------ v--.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Vi h---- (a-) h-- h-- m-- p-----.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Vi h---- (a-) h-- e- m--------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Je- h-- h--- a- k--- d- h---- e- u-----.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Je- h-- h--- a- h-- l----- p- s--------.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Je- h-- h--- a- b---- d-- e- t----- ø------.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Je- e- g--- f-- a- d- k--.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది De- g----- m-- a- d- e- i----------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది De- g----- m-- a- d- v-- k---- h----.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Je- e- r--- f-- a- d-- s---- b----- h-- g---.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Je- e- r--- f-- a- v- m- t- e- d-----.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Je- e- r--- f-- a- j-- i--- h-- p----- m-- m--.