తెలుగు » పంజాబి   సంబధబోధక సర్వనామములు 1


66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [ਛਿਆਹਠ]
66 [Chi'āhaṭha]

ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 1
sabadhavācaka paṛanānva 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

-

66 [ਛਿਆਹਠ]
66 [Chi'āhaṭha]

ਸੰਬੰਧਵਾਚਕ ਪੜਨਾਂਵ 1
sabadhavācaka paṛanānva 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుਪੰਜਾਬੀ
నేను-నాది-నా ਮੈ- – ਮ--- / ਮ--- / ਮ---
m--- – m---/ m---/ m--ē
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు ਮੈ--- ਆ--- ਚ--- ਨ--- ਮ-- ਰ-- ਹ--
m---- ā---- c--- n---- m--- r--- h--.
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు ਮੈ--- ਆ--- ਟ--- ਨ--- ਮ-- ਰ---
M---- ā---- ṭ----- n---- m--- r---.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ਤੂ- – ਤ--- / ਤ--- / ਤ---
T- – t---/ t---/ t--ē
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? ਕੀ ਤ---- ਆ--- ਚ--- ਮ-- ਗ- ਹ-?
k- t---- ā---- c--- m--- g--- h--?
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? ਕੀ ਤ---- ਆ--- ਟ--- ਮ-- ਗ- ਹ-?
K- t---- ā---- ṭ----- m--- g--- h--?
   
అతను-అతనిది ਉਹ – ਉ--- / ਉ--- / ਉ---
U-- – u----/ u----/ u---ē
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? ਕੀ ਤ---- ਪ-- ਹ-- ਉ--- ਚ--- ਕ---- ਹ-?
k- t---- p--- h--- u---- c--- k---- h--?
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? ਕੀ ਤ---- ਪ-- ਹ-- ਉ--- ਟ--- ਕ---- ਹ-?
K- t---- p--- h--- u---- ṭ----- k---- h--?
   
ఆమె-ఆమెది ਉਹ – ਉ--- / ਉ--- / ਉ---
U-- – u----/ u----/ u---ē
ఆమె డబ్బు పోయింది ਉਸ-- ਪ--- ਚ--- ਹ- ਗ- ਹ--
u---- p---- c--- h- g--- h---.
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది ਅਤ- ਉ--- ਕ------ ਕ--- ਵ- ਚ--- ਹ- ਗ-- ਹ--
A-- u---- k------- k----- v- c--- h- g--- h--.
   
మనము-మన ਅਸ-- – ਸ--- / ਸ--- / ਸ---
A--- – s---/ s---/ s--ē
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు ਸਾ-- ਦ--- ਜ- ਬ---- ਹ--
s--- d--- j- b----- h---.
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది ਸਾ-- ਦ--- ਦ- ਸ--- ਚ--- ਹ--
S--- d--- d- s----- c--- h--.
   
నువ్వు మీరు-నీది మీది ਤੁ--- ਸ--- – ਤ----- / ਤ----- / ਤ-----
T---- s--- – t-----/ t-----/ t----ē
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ਬੱ---- ਤ----- ਪ--- ਜ- ਕ---- ਹ-?
b------ t----- p--- j- k---- h---?
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? ਬੱ---- ਤ----- ਮ--- ਜ- ਕ---- ਹ-?
B------ t----- m--- j- k---- h---?