తెలుగు » పంజాబి   అడగటం


74 [డెబ్బై నాలుగు]

అడగటం

-

74 [ਚੁਹੱਤਰ]
74 [Cuhatara]

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
bēnatī karanā

74 [డెబ్బై నాలుగు]

అడగటం

-

74 [ਚੁਹੱਤਰ]
74 [Cuhatara]

ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ
bēnatī karanā

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుਪੰਜਾਬੀ
మీరు నా జుట్టు కత్తిరించగలరా? ਕੀ ਤ---- ਮ--- ਵ-- ਕ-- ਸ--- ਹ-?
k- t---- m--- v--- k--- s----- h-?
మరీ తక్కువగా కాదు ਬਹ-- ਛ--- ਨ- ਕ----
B----- c---- n- k-----.
కొంచం పొట్టిగా చేయండి ਥੋ---- ਹ-- ਛ--- ਕ- ਦ---
T----- h--- c---- k--- d---.
   
మీరు పిక్చర్లు తీయగలరా? ਕੀ ਤ---- ਤ---- ਖ--- ਸ--- ਹ-?
K- t---- t------- k---- s----- h-?
పిక్చర్లు సీ.డీ. లో ఉన్నాయి ਤਸ----- ਸ--- ਵ--- ਹ--
T-------- s--- v--- h---.
పిక్చర్లు కేమరా లో ఉన్నాయి ਤਸ----- ਕ---- ਵ--- ਹ--
T-------- k------ v--- h---.
   
మీరు గడియారాన్ని బాగు చేయగలరా? ਕੀ ਤ---- ਘ-- ਠ-- ਕ- ਸ--- ਹ-?
K- t---- g---- ṭ---- k--- s----- h-?
అద్దం విరిగిపోయింది ਕੱ- ਟ--- ਗ-- ਹ--
K--- ṭ--- g--- h--.
బ్యాటరీ అయిపోయింది ਬੈ--- ਖ--- ਹ--
B------ k---- h--.
   
మీరు చొక్కా ని ఇస్త్రీ చేయగలరా? ਕੀ ਤ---- ਕ--- ਨ-- ਪ----- ਕ- ਸ--- ਹ-?
K- t---- k----- n- p----- k--- s----- h-?
ప్యాంట్లను శుభ్రపరచగలరా? ਕੀ ਤ---- ਪ---- ਸ-- ਕ- ਸ--- ਹ-?
K- t---- p------- s---- k--- s----- h-?
మీరు షూలను బాగు చేయగలరా? ਕੀ ਤ---- ਜ---- ਠ-- ਕ- ਸ--- ਹ-?
K- t---- j--- ṭ---- k--- s----- h-?
   
మీ వద్ద బత్తీ ఉందా? ਕੀ ਤ---- ਮ---- ਸ------ ਲ- ਕ-- ਦ- ਸ--- ਹ-?
K- t---- m---- s--------- l--- k---- d- s----- h-?
మీ వద్ద అగ్గిపెట్టె గానీ లేదా లైటర్ గానీ ఉన్నాయా? ਕੀ ਤ----- ਕ-- ਮ---- ਜ-- ਲ---- ਹ-?
K- t----- k--- m----- j-- l------- h--?
మీ వద్ద యాష్ ట్రే ఉందా? ਕੀ ਤ----- ਕ-- ਰ------ ਹ-?
K- t----- k--- r-------- h--?
   
మీరు సిగార్లు త్రాగుతారా? ਕੀ ਤ---- ਸ---- ਪ---- ਹ-?
K- t---- s------- p---- h-?
మీరు సిగరెట్లు త్రాగుతారా? ਕੀ ਤ---- ਸ---- ਪ---- ਹ-?
K- t---- s------- p---- h-?
మీరు పైప్ ని పీలుస్తారా? ਕੀ ਤ---- ਪ--- ਪ---- ਹ-?
K- t---- p----- p---- h-?