తెలుగు » పంజాబి   సమయం


8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [ਅੱਠ]
8 [Aṭha]

ਸਮਾਂ
samāṁ

8 [ఎనిమిది]

సమయం

-

8 [ਅੱਠ]
8 [Aṭha]

ਸਮਾਂ
samāṁ

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుਪੰਜਾਬੀ
మన్నించండి! ਮਾ- ਕ----
m---- k-----!
సమయం ఎంత అయ్యింది? ਕਿ--- ਵ--- ਹ-?
K--- v--- h---?
ధన్యవాదం ਬਹ-- ਧ------
B----- d--------.
   
ఒంటిగంట అయ్యింది ਇੱ- ਵ---- ਹ--
I-- v----- h--.
రెండు [గంటలు] అయ్యింది ਦੋ ਵ--- ਹ--
D- v--- h---.
మూడు [గంటలు] అయ్యింది ਤਿ-- ਵ--- ਹ--
T--- v--- h---.
   
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది ਚਾ- ਵ--- ਹ--
C--- v--- h---.
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది ਪੰ- ਵ--- ਹ--
P--- v--- h---.
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది ਛੇ ਵ--- ਹ--
C-- v--- h---.
   
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది ਸੱ- ਵ--- ਹ--
S--- v--- h---.
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది ਅੱ- ਵ--- ਹ--
A--- v--- h---.
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది ਨੌ- ਵ--- ਹ--
N--- v--- h---.
   
పది [గంటలు] అయ్యింది ਦੱ- ਵ--- ਹ--
D--- v--- h---.
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది ਗਿ---- ਵ--- ਹ--
G------ v--- h---.
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది ਬਾ--- ਵ--- ਹ--
B---- v--- h---.
   
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి ਇੱ- ਮ--- ਵ--- ਸ-- ਸ----- ਹ---- ਹ--
I-- m--- v--- s---- s------ h--- h---.
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి ਇੱ- ਘ--- ਵ--- ਸ-- ਮ--- ਹ---- ਹ--
I-- g---- v--- s---- m--- h--- h---.
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి ਇੱ- ਦ-- ਵ--- 24 ਘ--- ਹ---- ਹ--
I-- d--- v--- 24 g---- h--- h---.