తెలుగు » పంజాబి   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [ਨੱਬੇ]
90 [Nabē]

ਆਗਿਆਸੂਚਕ 2
āgi'āsūcaka 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [ਨੱਬੇ]
90 [Nabē]

ਆਗਿਆਸੂਚਕ 2
āgi'āsūcaka 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుਪੰਜਾਬੀ
గడ్డం గీసుకోండి! ਸ਼ੇ- ਕ---
ś--- k---!
స్నానం చేయండి! ਇਸ਼--- ਕ---
I------ k---!
జుట్టు దువ్వుకోండి! ਵਾ- ਵ----
V--- v---!
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! ਫੋ- ਕ---
P---- k---!
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! ਸ਼ੁ-- ਕ---
Ś--- k---!
ఆగండి! ਬੰ- ਕ---
B--- k---!
   
వదిలేయండి! ਇਸ--- ਛ-- ਦ---
I---- c---- d---!
చెప్పండి! ਕਿ--- ਕ--- ਬ----
K----- k----- b---!
కొనండి! ਇਸ--- ਖ-----
I---- k------!
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! ਕਦ- ਬ----- ਨ- ਬ---
K--- b------- n- b---!
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! ਢੀ- ਨ- ਬ---
Ḍ----- n- b---!
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! ਅਸ---- ਨ- ਬ---
A------- n- b---!
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! ਸਦ- ਇ------ ਰ---
S--- i-------- r---!
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! ਸਦ- ਚ--- ਬ---
S--- c--- b---!
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! ਹਮ---- ਨ--- ਰ---
H------ n----- r---!
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! ਉਮ-- ਹ- ਕ- ਤ---- ਸ------- ਘ- ਪ----- ਹ--
U---- h-- k- t---- s---------- g---- p----- h-!
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! ਆਪ-- ਧ--- ਰ----
Ā---- d------ r----!
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! ਫਿ- ਜ--- ਮ--- ਆ---
P---- j----- m----- ā----.