తెలుగు » పోలిష్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trzydzieści cztery]

W pociągu

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trzydzieści cztery]

W pociągu

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుpolski
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Cz- t- j--- p----- d- B------?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? O k----- o------- t-- p-----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? O k----- t-- p----- b----- w B-------?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Pr---------- c-- m--- p------?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా To j--- c---- m--- m------.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Są---- ż- p-- / p--- s----- n- m--- m------.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Gd--- j--- w---- s-------?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది Wa--- s------- j--- n- k---- p------.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర A g---- j--- w---- r------------? – N- p-------.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Cz- m--- s--- n- d---?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Cz- m--- s--- p- ś-----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Cz- m--- s--- n- g----?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Ki--- b------- n- g------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Ja- d---- t--- p----- d- B------?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Cz- t-- p----- m- o---------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Ma p-- / p--- c-- d- c-------?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Cz- m---- t- d----- c-- d- j------- i p----?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Mo-- m--- p-- / p--- o------ o 7.00?