తెలుగు » పోలిష్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [pięćdziesiąt trzy]

Sklepy

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [pięćdziesiąt trzy]

Sklepy

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుpolski
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Sz----- s----- s---------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Sz----- s----- m-------.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Sz----- a-----.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Ch---------- / C----------- k---- p---- n----.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Ch---------- / C----------- k---- s-----.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Ch---------- / C----------- k---- l--------.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Sz----- s----- s---------- b- k---- p---- n----.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Sz----- s----- m-------- b- k---- s-----.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Sz----- a------ b- k---- l--------.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Sz---- j-------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Sz---- s----- f--------------.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Sz---- c-------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ma- z----- k---- p----------.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ma- z----- k---- f---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ma- z----- k---- t---.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Sz---- j-------- b- k---- p----------.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Sz---- s----- f--------------- b- k---- f---.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Sz---- c-------- b- k---- t---.