తెలుగు » పోలిష్   అనుమతించుట


73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [siedemdziesiąt trzy]

móc coś / wolno (mieć pozwolenie)

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

-

73 [siedemdziesiąt trzy]

móc coś / wolno (mieć pozwolenie)

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుpolski
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? Wo--- c- j-- j------ s---------?
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? Wo--- c- j-- p-- a------?
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? Wo--- c- j-- s----- / s---- j----- z- g------?
   
చేయవచ్చు mo---- w---- (m--- p---------)
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Wo--- n-- t- p----?
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Wo--- t- p----?
   
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? (C--) M---- p----- k---- k--------? / W---- p----- k---- k--------?
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? (C--) M---- z------- c------? / W---- p----- c------?
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? (C--) M---- p----- t---- g------? / W---- p----- t---- g------?
   
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? (C--) M--- z--------?
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? (C--) M--- o c-- z------?
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? (C--) M--- c-- p---------?
   
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు On n-- m--- s--- w p----.
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు On n-- m--- s--- w s----------.
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు On n-- m--- s--- n- d-----.
   
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? (C--) M----- u-----?
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? (C--) M----- d----- k---- d--?
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? (C--) M----- z------- o-----?