తెలుగు » పోలిష్   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [osiemdziesiąt pięć]

Pytania – przeszłość 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [osiemdziesiąt pięć]

Pytania – przeszłość 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుpolski
మీరు ఎంత తాగారు? Il- p-- w---- / p--- w-----?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Il- p-- p------- / p--- p--------?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Il- p-- p---- / p--- p-----?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Ja- p-- s--- / p--- s----?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Ja- p-- z--- / p--- z---- t-- e------?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Ja- p-- o------- / p--- o-------- d----?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Z k-- p-- r-------- / p--- r---------?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Z k-- s-- p-- u----- / p--- u------?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Z k-- ś-------- p-- / ś--------- p--- u-------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Gd--- p-- b-- / p--- b---?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? Gd--- p-- m------- / p--- m--------?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? Gd--- p-- p------- / p--- p--------?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Co p-- p------ / p--- p-------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? Co p-- j--- / p--- j----?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? O c--- s-- p-- d--------- / p--- d----------?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? Ja- s----- p-- j----- / p--- j------?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Ja- d---- p-- l----- / p--- l------?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? Ja- w----- p-- s------ / p--- s-------?