తెలుగు » పోలిష్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [osiemdziesiąt dziewięć]

Tryb rozkazujący 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [osiemdziesiąt dziewięć]

Tryb rozkazujący 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుpolski
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Je---- t--- l----- / t--- l----- – n-- b--- t--- l----- / t--- l-----!
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Śp--- t-- d---- – n-- ś--- t-- d----!
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Pr---------- t-- p---- – n-- p-------- t-- p----!
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Śm------ s-- t-- g----- – n-- ś---- s-- t-- g-----!
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Mó---- t-- c---- – n-- m-- t-- c----!
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Pi---- z- d--- – n-- p-- t-- d---!
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Pa---- z- d--- – n-- p-- t-- d---!
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Pr------- t-- d--- – n-- p----- t-- d---!
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Je------ t-- s----- – n-- j--- t-- s-----!
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! Pr---- w----- p---- M------ / N---- p-- w------- p---- M-----!
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Pr---- u------ p---- M------ / N---- p-- u-------- p---- M-----!
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Pr---- s-------- p---- M------ / N---- p-- s------ p---- M-----!
   
సహనం పాటించండి! Pr---- b-- c--------- / c--------- / N---- p-- / p--- b----- c-------- / c--------!
తొందపడొద్దు! Pr---- s-- n-- ś-------- / N---- s-- p-- / p--- n-- ś------!
ఒక నిమిశం ఆగండి! Pr---- c----- z-------!
   
జాగ్రత్త! Pr---- b-- o-------- / o-------!
సమయం పాటించండి! Pr---- b-- p---------- / p---------!
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Pr---- n-- b-- g----- / g-----!