తెలుగు » పోలిష్   సముచ్చయం 1


94 [తొంభై నాలుగు]

సముచ్చయం 1

-

94 [dziewięćdziesiąt cztery]

Spójniki 1

94 [తొంభై నాలుగు]

సముచ్చయం 1

-

94 [dziewięćdziesiąt cztery]

Spójniki 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుpolski
వర్షం ఆగేంతవరకూ ఆగండి Po------- a- p--------- p---- d-----.
నేను పూర్తిచేసేంతవరకూ ఆగండి Po------- a- s------.
ఆయన వెనక్కి వచ్చేంతవరకూ ఆగండి Po------- a- o- w----.
   
నా జుట్టు ఎండిపోయేంతవరకూ నేను ఆగుతాను Cz----- a- w------ m- w----.
సినిమా అయ్యేంతవరకూ నేను ఆగుతాను Cz----- a- f--- s-- s------.
ట్రాఫిక్ లైట్ గ్రీన్ అయ్యేంతవరకూ నేను ఆగుతాను Cz----- a- b----- z------ ś------.
   
మీరు సెలెవల్లో ఎప్పుడు వెళ్తున్నారు? Ki--- j------- n- u----?
ఎండా కాలం సెలవులకంటే ముందేనా? Je----- p---- w--------?
అవును, ఎండా కాలం సెలవులు మొదలవ్వకముందే Ta-- j------ z---- z----- s-- w------.
   
చలి కాలం మొదలవ్వకమునుపే పైకప్పుని బాగు చేయండి Na---- t-- d---- z---- z------ s-- z---.
మీరు బల్ల ముందు కూర్చునే మునుపే మీ చేతులని శుభ్రం చేసుకోండి Um-- r---- z---- u--------- d- s----.
మీరు బయటకి వెళ్ళక మునుపే మీ కిటికీలను మూసి వెయ్యండి Za----- o---- z---- w--------.
   
మీరు ఇంటికి ఎప్పుడు వస్తారు? Ki--- p---------- d- d---?
క్లాస్ తరువాతా? Po l-------?
అవును, క్లాస్ అయిపోయిన తరువాత Ta-- p- t-- j-- s------ s-- l-----.
   
ఆయనకి ప్రమాదం జరిగినతరువాత, ఇంక ఆయన పని చేయలేకపోయాడు Po t-- j-- (o-) m--- w------- n-- m--- j-- p-------.
ఆయన ఉద్యోగం పోయిన తరువాత, ఆయన అమెరికా వెళ్ళాడు Po t-- j-- s------ p----- w------- d- A------.
ఆయన అమెరికా వెళ్ళిన తరువాత, ఆయన దనవంతుడు అయ్యాడు Po t-- j-- p------- d- A------- s--- s-- b-----.