తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

+ 34 [trinta e quatro]

+ No comboio

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [trinta e quatro]

No comboio

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? É e--- o c------ p--- B-----? +
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Qu---- é q-- p---- o c------? +
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Qu---- é q-- o c------ c---- a B-----? +
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Co- l------- p---- p-----? +
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Eu a--- q-- e--- é o m-- l----. +
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Eu a--- q-- v--- e--- s------ n- m-- l----. +
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? On-- é q-- e--- a c-------------? +
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది A c------------- e--- n- f-- d- c------. +
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర E o--- é q-- é o v----------------? – N- p------- c--------. . +
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Po--- d----- e- b----? +
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Po--- d----- n- m---? +
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Po--- d----- e- c---? +
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Qu---- é q-- c------- à f--------? +
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Qu---- t---- é q-- d----- a v----- p--- B-----? +
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? O c------ e--- a-------? +
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Te- a----- c---- p--- l--? +
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Há a--- a----- c---- p--- c---- e b----? +
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Po-- a--------- à- 7 h----? +