తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [cinquenta e três]

Lojas

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [cinquenta e três]

Lojas

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Nó- e------ à p------ d- u-- l--- d- d-------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Nó- e------ à p------ d- u- t----.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Nó- e------ à p------ d- u-- f-------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము É q-- n-- q-------- c------ u-- b--- d- f------.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము É q-- n-- q-------- c------ u- s-----.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము É q-- n-- q-------- c------ m-----------.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Nó- e------ à p------ d- u-- l--- d- d------- p--- c--------- u-- b--- d- f------.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Nó- e------ à p------ d- u- t---- p--- c--------- s-----.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Nó- e------ à p------ d- u-- f------- p--- c--------- m-----------.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Es--- à p------ d- u-- j--------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Es--- à p------ d- u-- l--- d- f----------.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Es--- à p------ d- u-- p---------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Eu t------- c------ u- a---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Eu t------- c------ u- r--- f----------.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Eu t------- c------ u-- t----.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Es--- à p------ d- u-- j-------- p--- c------ u- a---.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Es--- à p------ d- u-- l--- d- f---------- p--- c------ u- r---.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Es--- à p------ d- u-- p--------- p--- c------ u-- t----.