తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [seis]

Ler e escrever

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [seis]

Ler e escrever

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
నేను చదువుతాను Eu l---.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Eu l--- u-- l----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Eu l--- u-- p------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Eu l--- u-- f----.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Eu l--- u-- c----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Eu l--- u- l----.
   
నేను చదువుతాను Eu l---.
నువ్వు చదువు Tu l--.
అతను చదువుతాడు El- l-.
   
నేను వ్రాస్తాను Eu e------.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Eu e------ u-- l----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Eu e------ u-- p------.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Eu e------ u-- f----.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Eu e------ u-- c----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Eu e------ u- l----.
   
నేను వ్రాస్తాను Eu e------.
నువ్వు వ్రాయి Tu e-------.
అతను వ్రాస్తాడు El- e------.