తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [setenta e cinco]

justificar alguma coisa 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [setenta e cinco]

justificar alguma coisa 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Po---- é q-- v--- n-- v--?
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు O t---- e--- t-- m--.
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు Eu n-- v-- p----- o t---- e--- t-- m--.
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు Po---- é q-- e-- n-- v--?
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు El- n-- f-- c--------.
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు El- n-- v-- p----- n-- f-- c--------.
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? Po---- é q-- n-- v---?
నా వద్ద తీరిక లేదు Eu n-- t---- t----.
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు Eu n-- v-- p----- n-- t---- t----.
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? Po---- é q-- n-- f----?
నాకు ఇంకా పని ఉంది Ai--- t---- q-- t--------.
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు Eu n-- f--- p----- a---- t---- q-- t--------.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Po---- é q-- v-- j- e-----?
నేను అలిసిపోయాను Eu e---- c-- s---.
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Eu v-- p----- e---- c-- s---.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? Po---- é q-- v-- j- e-----?
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Já é t----.
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Eu v----- e----- p----- j- é t----.