తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [noventa e dois]

Oração subordinada com que 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [noventa e dois]

Oração subordinada com que 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Ir------- q-- r-------.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Ir------- q-- b---- t---- c------.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Ir------- q-- c------ t-- t----.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది Eu a--- q-- e-- p------ d- u- m-----.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది Eu a--- q-- e-- e--- d-----.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది Eu a--- q-- e-- a---- e--- a d-----.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Nó- e-------- q-- e-- s- c--- c-- a n---- f----.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Nó- e-------- q-- e-- t---- m---- d-------.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Nó- e-------- q-- e-- s--- m---------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Eu o--- d---- q-- a t-- m----- t--- u- a-------.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Eu o--- d---- q-- e-- e--- n- h-------.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Eu o--- d---- q-- o t-- c---- e--- t--- d--------.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Fi-- c------- q-- t---- v----.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Fi-- c------- q-- e----- i----------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Fi-- c------- q-- q----- c------ a c---.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Eu r----- q-- o ú----- a-------- j- t---- i-- e-----.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Eu r----- q-- t------- d- a------ u- t---.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Eu r----- n-- t-- n----- d------- c-----.