తెలుగు » పోర్చగీస్ PT   సముచ్చయం 4


97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [noventa e sete]

Conjunções 4

97 [తొంభై ఏడు]

సముచ్చయం 4

-

97 [noventa e sete]

Conjunções 4

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês PT
టీ.వీ. మోగుతున్నపటికీ ఆయన పడుకుండిపోయారు El- a-------- m---- c-- a t-------- l-----.
ఆలస్యం అయిపోనప్పటికీ ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు El- a---- f---- m---- j- s---- t----.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నప్పటికీ ఆయన రాలేదు El- n-- v--- a----- d- n-- t----- m------ u- e-------.
   
టీ.వీ. మోగుతూనే ఉంది. అయినా ఆయన పడుకుండిపోయారు A t-------- e----- l-----. M---- a---- e-- a--------.
ఆలస్యం అయిపోయింది. అయినా ఆయన మరికొంత సేపు వెళ్ళిపోకుండా ఉన్నారు Já e-- t----. M---- a---- e-- a---- f----.
మేము అపాయింట్మెంట్ చేసుకున్నము. అయినా ఆయన రాలేదు Nó- t------- m------ u- e-------. M---- a---- e-- n-- v---.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్స్ లేకపోయినా కారు నడుపుతారు. Em---- n-- t---- c---- d- c------- e-- c----- .
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నా ఆయన చాలా వేగంగా బండిని నడుపుతారు. Em---- a r-- e----- e----------- e-- v-- d-------.
ఆయన మందు తాగి ఉన్నా కూడా సైకిల్ ని తోక్కుతారు. Em---- e----- b----- e-- v-- d- b--------.
   
ఆయన వద్ద లైసెన్సు లేనప్పటికీ, ఆయన కార్ నడుపుతున్నారు El- n-- t-- c---- d- c-------. M---- a---- e-- d-----.
రోడ్డు జారుడుగా ఉన్నప్పటికీ, ఆయన వేగంగా బండీ నడుపుతున్నారు A r-- e--- e-----------. M---- a---- e-- v-- d-------.
ఆయన తాగి ఉన్నప్పటికీ, ఆయన బైక్ నడుపుతున్నారు El- e--- b-----. M---- a---- e-- v-- d- b--------.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళినప్పటికీ, ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు El- n-- e------- e------ e----- t---- t----- u- c---- s-------..
ఆమె నొప్పితో ఉన్నప్పటికీ, ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు El- n-- v-- a- m----- e----- t---- d----.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేనప్పటికీ, ఆమె కారు కొన్నది El- v-- c------ u- c---- e----- n-- t---- d-------.
   
ఆమె కాలేజ్ కి వెళ్ళింది. అయినప్పటికీ ఆమెకి ఉద్యోగం దొరకలేదు El- t---- u- c---- s-------. M---- a---- e-- n-- e------- e------.
ఆమె నొప్పితో ఉంది. అయినప్పటికీ ఆమె డాక్టర్ వద్దకు వెళ్ళదు El- t-- d----. M---- a---- e-- n-- v-- a- m-----.
ఆమె వద్ద డబ్బు లేదు. అయినప్పటికీ ఆమె కారు కొన్నది El- n-- t-- d-------. M---- a---- e-- v-- c------ u- c----.