తెలుగు » పోర్చగీస్ BR   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [setenta e oito]

Adjetivos 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [setenta e oito]

Adjetivos 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుportuguês BR
ఒక ముసలి ఆవిడ um- m----- v---a
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ um- m----- g---a
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ um- m----- c-----a
   
ఒక కొత్త కారు um c---- n--o
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు um c---- r----o
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు um c---- c---------l
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు um v------ a--l
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు um v------ v------o
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు um v------ v---e
   
ఒక నల్ల సంచి um- m--- p---a
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి um- m--- m----m
ఒక తెల్ల సంచి um- m--- b----a
   
మంచి మనుషులు pe----- s--------s
వినయంగల మనుషులు pe----- b----------s
మనోహరమైన మనుషులు pe----- i-----------s
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు cr------ a-----s
చిలిపికొయ్య పిల్లలు cr------ m-- c---------s
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు cr------ b-- c---------s