తెలుగు » రొమేనియన్   పనులు


13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [treisprezece]

Activităţi

13 [పదమూడు]

పనులు

-

13 [treisprezece]

Activităţi

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
మార్థా ఏం పని చేస్తుంది? Ce f--- M-----?
ఆమె ఒక ఆఫీసులో పని చేస్తుంది Ea l------- î- b----.
ఆమె కంప్యూటర్ పని చేస్తుంది Ea l------- l- c---------.
   
మార్థా ఎక్కడ ఉంది? Un-- e--- M-----?
సినిమా థియేటర్ వద్ద La c-----------.
ఆమె ఒక సినిమా చూస్తోంది Se u--- l- u- f---.
   
పీటర్ ఏం పని చేస్తాడు? Ce f--- P----?
అతను యూనివర్సిటీ లో చదువుతున్నాడు El s------- l- u-----------.
అతను భాషలని చదువుతున్నాడు El s------- l----.
   
పీటర్ ఎక్కడ ఉన్నాడు? Un-- e--- P----?
కఫే లో În c------.
అతను కాఫీ తాగుతున్నాడు El b-- c----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టం? Un-- m--- e- c- p------?
గాన కచేరీలో La c------.
వాళ్ళకి సంగీతం వినడమంటే ఇష్టం Ei a------ c- p------ m-----.
   
వాళ్ళకి ఎక్కడకి వెళ్ళడం ఇష్టముండదు? Un-- n- m--- e- c- p------?
డిస్కో కి La d--------.
వాళ్ళకి నాట్యమాడటం ఇష్టం లేదు Ei n- d------- c- p------.