తెలుగు » రొమేనియన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [treizeci şi patru]

În tren

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [treizeci şi patru]

În tren

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? Ac---- e--- t----- s--- B-----?
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Câ-- p----- t-----?
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Câ-- a----- t----- l- B-----?
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Sc--------- p-- s- t---?
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Cr-- c- a----- e--- l---- m--.
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Cr-- c- s---- p- l---- m--.
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Un-- e--- v------ d- d-----?
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది Va----- d- d----- e--- l- c------ t-------.
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Şi u--- e--- v------ r---------? – Î- f---.
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? Po- s- d--- j--?
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? Po- s- d--- l- m-----?
నేను పైన పడుకోవచ్చా? Po- s- d--- s--?
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Câ-- a------ l- g------?
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Câ- d------ c-------- p--- l- B-----?
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? Ar- t----- î---------?
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? Av--- c--- d- c----?
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? Se p---- p---- a--- c--- d- m----- ş- d- b---?
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? Mă t------ v- r-- l- o-- 7.00?