తెలుగు » రొమేనియన్   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [cincizeci şi trei]

Magazine

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [cincizeci şi trei]

Magazine

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Că---- u- m------ d- a------- s-------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Că---- o m--------.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Că---- o f-------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Vr-- s- c------- o m---- d- f-----.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Vr-- s- c------- s----.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Vr-- s- c------- m----------.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Că---- u- m------ d- a------- s------- c- s- c------- o m---- d- f-----.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Că---- o m-------- c- s- c------- s----.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Că---- o f------- c- s- c------- m----------.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ca-- u- b-------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ca-- u- m------ f---.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Ca-- o c--------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Am d- g--- s- c----- u- i---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Am d- g--- s- c----- u- f---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Am d- g--- s- c----- u- t---.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ca-- u- b------- p----- a c------ u- i---.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ca-- u- m------ f--- p----- a c------ u- f---.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Ca-- o c-------- p----- a c------ u- t---.