తెలుగు » రొమేనియన్   క్రమ సంఖ్య


61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [şaizeci şi unu]

Numere ordinale

61 [అరవై ఒకటి]

క్రమ సంఖ్య

-

61 [şaizeci şi unu]

Numere ordinale

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
జనవరీ మొదటి నెల Pr--- l--- e--- i-------.
ఫిబ్రవరీ రెండవ నెల A d--- l--- e--- f--------.
మార్చి మూడవ నెల A t---- l--- e--- m-----.
   
ఏప్రిల్ నాలుగవ నెల A p---- l--- e--- a------.
మే ఐదవ నెల A c----- l--- e--- m--.
జూన్ ఆరవ నెల A ş---- l--- e--- i----.
   
ఆరు నెలలు కలిసి అర్థసంవత్సరం అవుతుంది Şa-- l--- î-------- o j------- d- a-.
జనవరీ, ఫిబ్రవరీ, మార్చి, ia------- f--------- m-----,
ఏప్రిల్, మే, జూన్ ap------ m-- ş- i----.
   
జూలై ఏడవ నెల A ş----- l--- e--- i----.
ఆగస్ట్ ఎనిమిదవ నెల A o--- l--- e--- a-----.
సెప్టెంబర్ తొమ్మిదవ నెల A n--- l--- e--- s---------.
   
అక్టోబర్ పదవ నెల A z---- l--- e--- o--------.
నవంబర్ పదకొండో నెల A u---------- l--- e--- n--------.
డిసెంబర్ పన్నెండో నెల A d------------ l--- e--- d--------.
   
పన్నెండు నెలలు కలిసి ఒక సంవత్సరం అవుతుంది Do--------- l--- î-------- u- a-.
జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, iu---- a------ s---------,
అక్టోబర్, నవంబర్ మరియు డిసెంబర్ oc-------- n--------- d--------.