తెలుగు » రొమేనియన్   కారణాలు చెప్పడం 1


75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [şaptezeci şi cinci]

a „argumenta” ceva 1

75 [డెబ్బై ఐదు]

కారణాలు చెప్పడం 1

-

75 [şaptezeci şi cinci]

a „argumenta” ceva 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? De c- n- v-----?
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు Vr---- e--- a-- d- r--.
వాతావరణం అస్సలు బాలేదు కాబట్టి నేను రావడంలేదు Nu v-- p----- c- e--- v----- a-- d- r--.
   
ఆయన ఎందుకు రావట్లేదు De c- n- v---?
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు El n- e--- i------.
ఆయన్ని ఆహ్వానించబడలేదు కనుక ఆయన రావడంలేదు El n- v--- p----- c- n- e--- i------.
   
మీరు ఎందుకు రావట్లేదు? De c- n- v--?
నా వద్ద తీరిక లేదు Nu a- t---.
నా వద్ద తీరిక లేదు కనుకు నేను రావడంలేదు Nu v-- p----- c- n- a- t---.
   
మీరు ఎందుకు ఉండటంలేదు? De c- n- r----?
నాకు ఇంకా పని ఉంది Ma- t------ s- l-----.
నాకు ఇంకా పని ఉంది కనుకనే నేను ఉండటంలేదు Nu r---- p----- c- m-- t------ s- l-----.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? De c- p------ d---?
నేను అలిసిపోయాను Su-- o-----.
నేను అలిసిపోయాను కాబట్టి నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Pl-- p----- c- s--- o-----.
   
మీరు అప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోతున్నారు? De c- p------ d---?
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది Es-- d--- t-----.
ఇప్పటికే ఆలస్యం అయిపోయింది అందుకే నేను వెళ్ళిపోతున్నాను Pl-- p----- c- d--- e--- t-----.