తెలుగు » రొమేనియన్   విశేషణాలు 1


78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

+ 78 [şaptezeci şi opt]

+ Adjective 1

78 [డెబ్బై ఎనిమిది]

విశేషణాలు 1

-

78 [şaptezeci şi opt]

Adjective 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
ఒక ముసలి ఆవిడ o f----- b-----ă +
లావుగాఉన్న ఒక ఆవిడ o f----- g---ă +
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ o f----- c------ă +
   
ఒక కొత్త కారు o m----- n--ă +
వేగంగా వెళ్ళే ఒక కారు o m----- r----ă +
సౌకర్యంగా ఉన్న ఒక కారు o m----- c----ă +
   
ఒక నీలం రంగు దుస్తులు o r----- a------ă +
ఒక ఎరుపు రంగు దుస్తులు o r----- r---e +
ఒక ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు o r----- v---e +
   
ఒక నల్ల సంచి o p----- n----ă +
గోధుమరంగు గల ఒక సంచి o p----- m--o +
ఒక తెల్ల సంచి o p----- a--ă +
   
మంచి మనుషులు oa---- d-----i +
వినయంగల మనుషులు oa---- p--------i +
మనోహరమైన మనుషులు oa---- i---------i +
   
ముద్దొచ్చే పిల్లలు co--- d-----i +
చిలిపికొయ్య పిల్లలు co--- o-------i +
సద్బుద్ధిగల పిల్లలు co--- c-----i +