తెలుగు » రొమేనియన్   భూత కాలం 2


82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

+ 82 [optzeci şi doi]

+ Trecut 2

82 [ఎనభై రెండు]

భూత కాలం 2

-

82 [optzeci şi doi]

Trecut 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
మీరు ఆంబులెన్స్‌ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? A t------ s- c---- o s------? +
మీరు డాక్టర్ ని పిలవాల్సి వచ్చిందా? A t------ s- c---- d-------? +
మీరు పోలీసులని పిలవాల్సి వచ్చిందా? A t------ s- c---- p------? +
   
మీ వద్ద టెలిఫోన్ నంబర్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Av--- n------ d- t------? M-- î------ î- a---- î---. +
మీ వద్ద చిరునామా ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Av--- a-----? M-- î------ o a---- î---. +
మీ వద్ద సిటీ మ్యాప్ ఉందా? నా వద్ద ఇంతకు మునుపే ఉండింది Av--- h---- o-------? M-- î------ o a---- î---. +
   
ఆయన సమయానికి వచ్చారా? ఆయన సమయానికి రాలేకపోయారు A v--- l- t---? E- n- a p---- v--- l- t---. +
ఆయన దోవ కనుక్కోగలిగారా? ఆయన దోవ కనుక్కోలేకపోయారు A g---- d-----? E- n- a p---- g--- d-----. +
ఆయన మిమ్మల్ని అర్ధం చేసుకోగలిగారా? ఆయన నన్ను అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు Te-- î------? E- n- m-- p---- î-------. +
   
మీరు సమయానికి ఎందుకు రాలేకపోయారు? De c- n- a- p---- v--- l- t---? +
మీరు దోవ ఎందుకు కనుక్కోలేకపోయారు? De c- n- a- p---- g--- d-----? +
మీరు ఆయన్ని ఎందుకు అర్ధం చేసుకోలేకపోయారు? De c- n- l--- p---- î-------? +
   
బస్సులు లేనందువలన నేను సమయానికి రాలేకపోయాను Nu a- p---- v--- l- t--- d------- n- a c------- n--- u- a------. +
నా వద్ద సిటీ మ్యాప్ లేనందువలన నేను దోవ కనుక్కోలేకపోయాను Nu a- p---- g--- d----- d------- n- a- a--- o h---- a o-------. +
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నందువలన నాకు ఆయన అర్ధం కాలేదు Nu l--- p---- î------- d------- m----- e-- a-- d- t---. +
   
నేను టాక్సీ పట్టుకోవాల్సి వచ్చింది A t------ s- i-- u- t---. +
నేను సిటీ మ్యాప్ కొనాల్సి వచ్చింది A t------ s- c----- o h---- a o-------. +
నేను రేడియో ఆపాల్సి వచ్చింది A t------ s- o----- r------. +