తెలుగు » రొమేనియన్   ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1


85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [optzeci şi cinci]

Întrebări – Trecut 1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

-

85 [optzeci şi cinci]

Întrebări – Trecut 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
మీరు ఎంత తాగారు? Câ- a-- b---?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? Câ- a-- m-----?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? Câ- a-- s----?
   
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? Cu- a-- d-----?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? Cu- a-- t----- e-------?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? Cu- a-- g---- d-----?
   
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? Cu c--- a-- v-----?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? Cu c--- v---- d-- î--------?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? Cu c--- a-- s--------- z--- d- n------?
   
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? Un-- a-- f---?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? Un-- a-- l-----?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? Ce a-- l-----?
   
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? Ce a-- r---------?
మీరు ఏమి తిన్నారు? Ce a-- m-----?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? Ce a-- a----?
   
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? Câ- d- r----- a-- c-----?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? Câ- t--- a-- z-----?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? Câ- d- s-- a-- s----?