తెలుగు » రొమేనియన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 1


89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [optzeci şi nouă]

Imperativ 1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

-

89 [optzeci şi nouă]

Imperativ 1

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! Eş-- a--- d- l---- – n- m-- f- a--- d- l----!
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! Do--- a-- d- m--- – n- m-- d---- a-- d- m---!
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! Vi- p--- t----- – n- m-- v--- a-- d- t-----!
   
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! Râ-- p--- t--- – n- m-- r--- a-- d- t---!
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! Vo------ a-- d- î---- – n- m-- v---- a-- d- î----!
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! Be- p--- m--- – n- m-- b-- a-- d- m---!
   
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! Fu---- p--- m--- – n- m-- f--- a-- d- m---!
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! Mu------ p--- m--- – n- m-- m---- a-- d- m---!
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! Co----- a-- d- r----- – n- m-- c---- a-- d- r-----!
   
లేవండి, మిల్లర్ గారు! Ri--------- d------ M-----!
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! Aş-------- d------ M-----!
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! Ră------ p- s---- d------ M-----!
   
సహనం పాటించండి! Av--- r------!
తొందపడొద్దు! Lă------- t---!
ఒక నిమిశం ఆగండి! Aş------- u- m-----!
   
జాగ్రత్త! Fi-- a----!
సమయం పాటించండి! Fi-- p-------!
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! Nu f--- p----!