తెలుగు » రొమేనియన్   ఆజ్ఞాపూర్వకం 2


90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [nouăzeci]

Imperativ 2

90 [తొంభై]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 2

-

90 [nouăzeci]

Imperativ 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
గడ్డం గీసుకోండి! Bă------------!
స్నానం చేయండి! Sp------!
జుట్టు దువ్వుకోండి! Pi---------!
   
ఫోన్ / కాల్ చేయండి! Su--- S-----!
ఆరంభించండి / ప్రారంభించండి! În----- Î-------!
ఆగండి! Te------ T--------!
   
వదిలేయండి! La-- a---- L----- a---!
చెప్పండి! Sp--- a---- S------ a---!
కొనండి! Cu----- a---- C-------- a---!
   
ఎప్పుడూ కపటిగా ఉండవద్దు! Să n- f-- n-------- i------!
ఎప్పుడూ కొంటె వాడిగా / దానిగా ఉండవద్దు! Să n- f-- n-------- o-------!
ఎప్పుడూ అమర్యాదగా ఉండవద్దు! Să n- f-- n-------- n----------!
   
ఎల్లప్పుడూ నిజాయితీగా ఉండాలి! Să f-- î---------- s-----!
ఎల్లప్పుడూ మంచిగా ఉండాలి! Să f-- î---------- d-----!
ఎల్లప్పుడూ మర్యాదగా ఉండాలి! Să f-- î---------- p--------!
   
మీరు ఇంటికి క్షేమంగా వస్తారని ఆశిస్తున్నాను! Să a------- c- b--- a----!
మీ ఆరోగ్యం జాగ్రత్త! Să a---- g---- d- d------------!
తొందర్లో మళ్ళీ మా ఇంటికి రండి! Să n- m-- v------- c-----!