తెలుగు » రొమేనియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [nouăzeci şi doi]

Propoziţii secundare cu că 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [nouăzeci şi doi]

Propoziţii secundare cu că 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Mă s----- c- s-----.
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Mă s----- c- b-- a-- d- m---- b---.
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Mă s----- c- v-- a-- t-----.
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది Cr-- c- a-- n----- d- u- m----.
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది Cr-- c- e--- b-----.
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది Cr-- c- a--- d-----.
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Sp---- s- s- c----------- c- f---- n------.
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Sp---- s- a--- m---- b---.
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Sp---- s- f-- m-------.
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Am a---- c- s---- t- a a--- u- a-------.
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Am a---- c- e--- i-------- î- s-----.
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Am a---- c- m----- t- e--- c------ d-------.
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Mă b---- c- a-- v----.
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Mă b---- c- v- i----------.
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Mă b---- c- v---- s- c-------- c---.
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Mă t-- c- u------ a------ a p----- d---.
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Mă t-- c- v- t----- s- l--- u- t---.
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Mă t-- c- n- a- b--- l- m---.