తెలుగు » రొమేనియన్   సముచ్చయం 2


95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

95 [nouăzeci şi cinci]

Conjuncţii 2

95 [తొంభై ఐదు]

సముచ్చయం 2

-

95 [nouăzeci şi cinci]

Conjuncţii 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
ఎప్పటినుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు? De c--- n- m-- l-------?
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండా? De l- n---- e-?
అవును, ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు Da- n- m-- l------- d- c--- s-- c--------.
   
ఆమె పెళ్ళైనదగ్గరనుండి ఆమె ఇంక పని చేయడం లేదు De c--- s-- c--------- n- m-- l-------.
వాళ్ళు ఒకరినొకరు కలుసుకున్నప్పటినుంచి, వాళ్ళు సంతోషంగా ఉన్నారు De c--- s- c------ s--- f-------.
వాళ్ళకి పిల్లలు ఉన్నారు, అందుకే అరుదుగా బయటకి వెళ్తారు De c--- a- c----- i-- r-- î- o---.
   
ఆమె ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది? Câ-- v------- l- t------?
బండీ నడుపుతున్నప్పుడా? În t----- d-------?
అవును, ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే Da- î- t--- c- c------.
   
ఆమె బండీ నడుపుతున్నప్పుడే ఆమె కాల్ / ఫోన్ చేస్తుంది Vo------ l- t------ î- t--- c- c------.
ఆమె ఇస్త్రీ చేస్తున్నప్పుడు టీ.వీ. చూస్తుంది Se u--- l- t-------- î- t--- c- c----.
ఆమె పని చేస్తున్నప్పుడు మ్యూజిక్ వింటుంది As----- m----- î- t--- c---- f--- l-------.
   
నా వద్ద కళ్ళజోళ్ళు లేనప్పుడు నేను ఏమీ చూడలేను Nu v-- n---- d--- n- a- o-------.
మ్యూజిక్ చాలా గందరగోళంగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఏమీ అర్థం కాదు Nu î------ n---- d--- m----- e--- a-- t---.
నాకు జలుబు చెసినప్పుడు నేను ఏమీ వాసనపట్టలేను Nu m---- n---- d--- s--- r----.
   
వర్షం పడినప్పుడు మనం టాక్సీ తీసుకుందాము Lu-- u- t--- d--- p----.
మనం లాటరీ గెలిచినప్పుడు మనం ప్రపంచం చుట్టూ తిరిగివద్దాం Că------- î- j---- l---- d--- c------- l- l---.
ఆయన తొందరగా రాకపోతే మనం తినడం మొదలుపెడదాం În----- s- m----- d--- n- v--- î- c-----.