తెలుగు » రొమేనియన్   సముచ్చయం 3


96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [nouăzeci şi şase]

Conjuncţii 3

96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

-

96 [nouăzeci şi şase]

Conjuncţii 3

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుromână
అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను Mă t------ i------ c- s--- c----- d----------.
నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను Ob----- i------ c- t------ s- î----.
నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను În----- s- m-- l----- i------ c- a- î------- 60 d- a--.
   
మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? Câ-- s-----?
నాకు తీరిక దొరకంగానే Im----- c- a- u- m----- d- t---.
ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు El s--- i------ c- a-- p---- t---.
   
మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? Câ- t--- v--- l----?
నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Vo- l---- a---- t--- c-- p--.
నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను Vo- l---- a---- t--- c-- s--- s------.
   
ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు El s-- î- p-- î- l-- s- l------.
ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది Ea c------ z----- î- l-- s- g-------.
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు St- î- c-------- î- l-- s- m----- a----.
   
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు Di- c--- ş---- l-------- a---.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. Di- c--- ş---- s---- l-- e--- b------.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. Di- c--- ş---- e--- ş----.
   
నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Nu m--- t----- l- t---- a----- a- f- f--- p-------.
నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని Am p------ a--------- a----- a- f- f--- p-------.
నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని Nu a- g---- d------ a----- a- f- f--- p-------.