తెలుగు » రషియన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [шесть]
6 [shestʹ]

Читать и писать
Chitatʹ i pisatʹ

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [шесть]
6 [shestʹ]

Читать и писать
Chitatʹ i pisatʹ

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుрусский
నేను చదువుతాను Я ч----.
Y- c------.
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Я ч---- б----.
Y- c------ b----.
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Я ч---- с----.
Y- c------ s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Я ч---- п----------.
Y- c------ p------------.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Я ч---- п-----.
Y- c------ p-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Я ч---- к----.
Y- c------ k----.
   
నేను చదువుతాను Я ч----.
Y- c------.
నువ్వు చదువు Ты ч------.
T- c---------.
అతను చదువుతాడు Он ч-----.
O- c-------.
   
నేను వ్రాస్తాను Я п---.
Y- p----.
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- б----.
Y- p---- b----.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- с----.
Y- p---- s----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- п----------.
Y- p---- p------------.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- п-----.
Y- p---- p-----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Я п--- к----.
Y- p---- k----.
   
నేను వ్రాస్తాను Я п---.
Y- p----.
నువ్వు వ్రాయి Ты п-----.
T- p-------.
అతను వ్రాస్తాడు Он п----.
O- p-----.