తెలుగు » స్లోవీనియన్   చదవడం మరియు వ్రాయడం


6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šest]

Branje in pisanje

6 [ఆరు]

చదవడం మరియు వ్రాయడం

-

6 [šest]

Branje in pisanje

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుslovenščina
నేను చదువుతాను Be---. (J-- b----.)
నేను ఒక అక్షరం చదువుతాను Be--- č---. (Č------.)
నేను ఒక పదాన్ని చదువుతాను Be--- b-----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని చదువుతాను Be--- s-----.
నేను ఒక లేఖని చదువుతాను Be--- p----. / B---- d----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని చదువుతాను Be--- k-----.
   
నేను చదువుతాను Be---.
నువ్వు చదువు Be---.
అతను చదువుతాడు Be--.
   
నేను వ్రాస్తాను Pi---. (J-- p----.)
నేను ఒక అక్షరాన్ని వ్రాస్తాను Pi--- č---.
నేను ఒక పదాన్ని వ్రాస్తాను Pi--- b-----.
   
నేను ఒక వాక్యాన్ని వ్రాస్తాను Pi--- s-----.
నేను ఒక ఉత్తరాన్ని వ్రాస్తాను Pi--- p----.
నేను ఒక పుస్తకాన్ని వ్రాస్తాను Pi--- k-----.
   
నేను వ్రాస్తాను Pi---.
నువ్వు వ్రాయి Pi---.
అతను వ్రాస్తాడు Pi--.