తెలుగు » స్లోవీనియన్   అంకెలు


7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sedem]

Števila

7 [ఏడు]

అంకెలు

-

7 [sedem]

Števila

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుslovenščina
నేను లెక్కపెడతాను Št----: +
ఒకటి, రెండు, మూడు en-- d--- t-i +
నేను మూడు వరకు లెక్కపెడతాను Št---- d- t--. +
   
నేను దాని తరువాతది లెక్కపెడతాను: Št---- n-----: +
నాలుగు, ఐదు, ఆరు, št---- p--- š---, +
ఏడు, ఎనిమిది, తొమ్మిది se---- o---- d---t +
   
నేను లెక్కపెడతాను Št----. (J-- š-----.) +
నువ్వు లెక్కపెట్టు Št----. (T- š-----.) +
అతను లెక్కపెడతాడు Št---. (O- š----.) +
   
ఒకటి. మొదటిది En-. P---. +
రెండు. రెండవది Dv-. D----. +
మూడు. మూడవది Tr-. T-----. +
   
నాలుగు. నాల్గవది Št---. Č-----. +
ఐదు. ఐదవది Pe-. P---. +
ఆరు. ఆరవది Še--. Š----. +
   
ఏడు. ఏడవది Se---. S----. +
ఎనిమిది. ఎనిమిదవది Os--. O---. +
తొమ్మిది. తొమ్మిదవది De---. D-----. +