తెలుగు » స్లోవీనియన్   సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2


92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

+ 92 [dvaindevetdeset]

+ Odvisni stavki z da 2

92 [తొంభై రెండు]

సహాయక ఉపవాక్యాలు: అది 2

-

92 [dvaindevetdeset]

Odvisni stavki z da 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుslovenščina
మీరు గురుకపెడతారని నాకు కోపంగా ఉంది Je-- m-- d- s-----. +
మీరు చాలా ఎక్కువ బీర్ తాగుతారని నాకు కోపంగా ఉంది Je-- m- t-- d- p---- t--- v----- p---. +
చాలా ఆలస్యంగా వస్తారని నాకు కోపంగా ఉంది Je-- m-- d- t--- p---- p-------. +
   
ఆయనకి ఒక డాక్టర్ అవసరం ఉందని నాకు అనిపిస్తోంది Mi----- d- p-------- z--------. +
ఆయన ఒంట్లో బాలేదని నాకు అనిపిస్తోంది Mi----- d- j- b----. +
ఆయన నిద్రపోతున్నారని నాకు అనిపిస్తోంది Mi----- d- z--- s--. +
   
ఆయన మన అమ్మాయిని పెళ్ళి చేసుకుంటారని నేను ఆశిస్తున్నాను Up---- d- s- b- p------ z n----- h-----. +
ఆయన వద్ద చాలా డబ్బు ఉంది అని నేను ఆశిస్తున్నాను Up--- (U----), d- i-- v----- d------. +
ఆయన కొట్లాదిపతి అని నేను ఆశిస్తున్నాను Up--- (U----), d- j- m--------. +
   
మీ భార్యకి ప్రమాదం జరిగిందని నేను విన్నాను Sl----(a) s--- d- j- i---- t---- ž--- (n------). +
ఆమె ఆసుపత్రిలో ఉందని నేను విన్నాను Sl----(a) s--- d- l--- v b---------. +
మీ కారు పూర్తిగా ధ్వంసం అయ్యిందని నేను విన్నాను Sl----(a) s--- d- j- t--- a--- p-------- u-----. +
   
మీరు వచ్చినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ve---- m-- d- s-- p-----. +
మీకు ఆసక్తి కలిగినందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ve---- m-- d- v-- z----- (d- s-- z-------------). +
మీరు ఇల్లు కొనాలనుకున్నందుకు నాకు చాలా సంతోశంగా ఉంది Ve---- m-- d- h----- k----- h---. +
   
చివరి బస్ ఇప్పటికే వెళ్ళిపోయినందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bo--- s-- d- s- j- z----- a------ ž- o-------. +
మనం ఒక టాక్సీ తీసుకోవాల్సివస్తున్నందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bo--- s-- d- m----- (m-----) v---- t----. +
నా వద్ద ఇంక డబ్బు లేనందుకు నేను చింతిస్తున్నాను Bo--- s-- d- n---- d------ p-- s---. +