తెలుగు » అల్బేనియన్   ట్రైన్ లో


34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

+ 34 [tridhjetёekatёr]

+ Nё tren

34 [ముప్పై నాలుగు]

ట్రైన్ లో

-

34 [tridhjetёekatёr]

Nё tren

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుShqip
ఆ ట్రైన్ బర్లీన్ కి వెళ్ళేదేనా? A ё---- k- t---- p-- B-----? +
ట్రైన్ ఎప్పుడు బయలుదేరుతుంది? Ku- n---- t----? +
ట్రైన్ బర్లీన్ కి ఎప్పుడు చేరుకుంటుంది? Ku- a---- n- B-----? +
   
క్షమించండి, కొంచం జరుగుతారా? Mё f----- a m--- t- k----? +
ఇది నా సీట్ అనుకుంటా Mё d---- s- k- ё---- v---- i-. +
మీరు నా సీట్ లో కూర్చున్నారనుకుంటా Mё d---- s- j- j--- u--- n- v----- t--. +
   
స్లీపర్ ఎక్కడ ఉంది? Ku ё---- v----- m- s-------? +
స్లీపర్ ట్రైన్ చివర ఉంది Va---- m- s------- ё---- n- f--- t- t-----. +
అలాగే డైనింగ్ కార్ ఎక్కడ ఉంది? - ముందర Ku ё---- v----- r--------? – N- f-----. +
   
నేను కింద పడుకోవచ్చా? A m--- t- f-- p-----? +
నేను మధ్యలో పడుకోవచ్చా? A m--- t- f-- n- m--? +
నేను పైన పడుకోవచ్చా? A m--- t- f-- l---? +
   
మనం సరిహద్దు కి ఎప్పుడు చేరుకుంటాము? Ku- a------ n- k---? +
బర్లీన్ చేరుకోవడానికి ఎంత సేపు పడుతుంది? Sa z---- u------- p-- n- B-----? +
ట్రైన్ ఆలస్యంగా నడుస్తోందా? A ё---- t---- m- v-----? +
   
మీ వద్ద చడివేందుకు ఏమైనా ఉందా? A k--- n----- g-- p-- t- l-----? +
ఇక్కడ తాగడానికి, తినడానికి ఏమైనా దొరుకుతాయా? A m--- t- m------ n----- g-- p-- t- n----- d-- p--- k---? +
నన్ను 7 కి లేపగలుగుతారా? A m--- t- m- z----- n- o--- 7.00? +