తెలుగు » Shqip   దుకాణాలు


53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [pesёdhjetёetre]

Dyqane

53 [యాభై మూడు]

దుకాణాలు

-

53 [pesёdhjetёetre]

Dyqane

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుShqip
మేము ఆటవస్తువులు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరుకు వెతుకుతున్నాము Po k------- n-- d---- s------.
మేము ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Po k------- n-- d---- m----.
మేము ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Po k------- n-- f------.
   
మేము ఒక ఫుట్ బాల్ కొందామని అనుకుంటున్నాము Ne d--- t- b----- n-- t--.
మేము సలామీ కొందామని అనుకుంటున్నాము Du-- t- b----- s-----.
మేము మందులు కొందామని అనుకుంటున్నాము Du-- t- b----- i----.
   
ఫుట్ బాల్ కొనుటకు నాకు ఆటవస్తువుల దుకానానికి వెళ్ళాలని ఉంది Ne k------- n-- d---- s------ p-- t- b---- n-- t-- f-------.
మేము సలామీ కొనడానికి ఒక మాంసం కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Ne k------- n-- d---- m---- p-- t- b---- s-----.
మేము మందులు కొనడానికి ఒక మందుల కొట్టు కోసం వెతుకుతున్నాము Ne k------- n-- f------ p-- t- b---- i----.
   
నేను ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Ne k------- n-- d---- a----------.
నేను ఫొటోలకు కావలిసిన పరికరాలు అమ్మే ఒక దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Ne k------- n-- f-------.
నేను ఒక కన్ఫెక్షనరీ దుకాణం కొరకు చూస్తున్నాను Ne k------- n-- ё--------.
   
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఉంగరాం కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ka- n------- t- b--- n-- u----.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ka- n------- t- b--- n-- f---.
నిజం చెప్పాలంతే నేను ఒక కేకు కొనాలని అనుకుంటున్నాను Ka- n------- t- b--- n-- t----.
   
నేను ఒక రింగ్ కొనాలని ఒక నగల వర్తకుడికై వెతుకుతున్నాను Kё---- n-- a---------- p-- t- b---- n-- u----.
నేను ఒక ఫిల్మ్ రోల్ కొనాలని ఒక ఫొటో దుకాణం కొరకు వెతుకుతున్నాను Kё---- n-- f-------- p-- t- b---- n-- f---.
నేను ఒక కేక్ కొనడానికి ఒక కన్ఫెక్షనరీ కోసం వెతుకుతున్నాను Kё---- n-- ё--------- p-- t- b---- n-- t----.