తెలుగు » అల్బేనియన్   కారణాలు చెప్పడం 2


76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [shtatёdhjetёegjashtё]

tё argumentosh diçka 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

-

76 [shtatёdhjetёegjashtё]

tё argumentosh diçka 2

టెక్స్ట్ చూడటానికి క్లిక్ చేయండి:   
తెలుగుShqip
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Ps- n-- k- a-----?
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు Un- i--- i s-----.
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు Nu- e----- s---- i--- i s-----.
   
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? Ps- n-- e---- a--?
ఆమె అలిసిపోయింది Aj- i---- e l-----.
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు Aj- n-- e----- s---- i---- e l-----.
   
అతను ఎందుకు రాలేదు? Ps- n-- k- a----- a-?
అతనికి ఆసక్తి లేదు Ai s------- d------.
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు Ai n-- e----- s---- n-- k----- d------.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Ps- n-- e----- j-?
మా కార్ చెడిపోయింది Ma---- j--- ё---- e p------.
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు Ne n-- e------ s---- m----- j--- ё---- e p------.
   
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? Ps- n-- e----- n-------?
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు At- h----- t-----.
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు At- n-- e------ s---- h----- t-----.
   
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Ps- n-- e---- t-?
నన్ను రానీయలేదు Nu- m- l------.
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు Un- n-- e----- s---- n-- m- l------.